MS. M.
NETHTHIPOLA


SHALANKA,KELIMUNE,
MASPOTHA

MS. R.
NIRMALEE

nirmaliachinthya@gamail.com

"RAVI",BOHANDIYA,
ILUKHENA KULIYAPITIYA

MS. S.
NUZRATH


LEGAL AID COMMISSION, # 192,DHARMAPALA MAWATHA, COURT SITE,
ANURADHAPURA

MR. N.
NAWARATHNA MUDIYANSELAGE

nmng1970@gmil.com

# 2542,STAGE III,
ANURADHAPURA

MS. N.
NETHTHASINGHE


NO. 3/ 179,BANDARAWATTE,
PASYALA

MR. N.
NATHAVITHARANA

sanjayanatha1@gmail.com

" KALA SEVANA ",DERANIYAGALA,

MS. B.
NAMBAPANALAGE

bdhammadinna@gmail.com

NO. 47, GOVERNMENT OFFICERS VILLAGE,DIVRUMPITIYA,

MR. H.
NAVAVI


NO. 55, MARIKKAR STREET,PUTTALAM,

MS. N.
NANAYAKKARA


NO. 114, NEAR THE BRIDGE,HUNUWALA,
OPANAYAKE.

MS. F.
NASEEM KHAN

nuzrathkhan@gmail.com

NO. 11, MILE POST AVENUE,COLOMBO 03,

MS. N.
NISSANKA


"SANDANI"ELLEGAMA,
DIYATHALAWA BADULLA

MR. K.
NAVARATNARAJAH

kamal.batti@gmail.com

KALIKOVIL ROAD,PUTHUKUDUIRIPPU,
VALAICHCHENAI,BATTICALOA

MR. K.
NARAYAPILLAI

knpillai29@gmail.com

NO. 300/1A,BAR ROAD,
BATTICALOA

MR. M.
NOORDEEN


" THALEBINS ",NO. 131, MEERA MOSQUE ROAD,
KATTANKUDY - 5

MR. S.
NAGARAJAH


45/9,PILLAIYAR KOVIL ROAD,KALLADY,
BATTICALOA.

MS. J.
NIHILA

nihilavj@peoplesbank.lk

NO. 36/7,POOMPUKAR ROAD,
1ST CROSS ROAD,BATTICALOA

MR. I.
NOWFAL RIZWAN

nowfariz@yahoo.com

NO. 206 B,ALIM ROAD,
VALAICHCHENAI - 5

MS. S.
NITHIYANANTHAN

njshivanee@gmail.com

NO. 6A, SURIYALANE,BATTICALOA,

MR. K.
NAVARETNARAJAH


NO: 63,LADY MANNING DRIVE,
BATTICALOA.

MR. K.
NANDANA


" NANDANA ",PILATHUGODA,
BADDEGAMA